Nowe podręczniki do liceum po reformie oświaty

Od września 2019 roku szkoły ponadpodstawowe wrócą do poprzedniego systemu nauczania, zmienią się także podręczniki do liceum. Dotychczasowe 3-letnie licea staną się znowu 4-letnie. Pierwsza rekrutacja dla uczniów 8-letniej szkoły podstawowej do 4-letniego liceum odbędzie się we wrześniu 2019 roku. Także od września 2019 dotychczasowe 4-letnie technikum zmieni się na 5-letnie. Rok szkolny 2019/2020 będzie o tyle ciekawy, że w szkołach ponadpodstawowych rozpoczną edukację uczniowie z dwóch systemów nauczania – absolwenci 3 klasy gimnazjum oraz 8 klasy szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum mają kontynuować edukację w 3-letnim liceum lub 4-letnim technikum, zaś absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej będą już uczęszczać do 4-letniego liceum lub 5-letniego gimnazjum. Całkowity chaos? To okaże się w praktyce.

Podręczniki do liceum

Zmienią się także podręczniki dla szkół podstawowych, a także podręczniki do liceum. Niestety wiele starych tytułów musiało zniknąć z księgarnianych półek, co oznaczało ogromne straty poniesione przez wydawców. W zamian pojawiły się nowe książki, według niektórych zawierające te same treści poukładane w bardziej chaotyczny sposób ( co szczególnie widać w przypadku podręczników do historii). Wydawcy twierdzą, że treści nowych podręczników są wręcz bliźniaczo podobne, w niektórych przypadkach została zmieniona tylko czcionka. Niektórzy wydawcy dostosowali jednak stare, sprawdzone tytuły do nowych wytycznych. Przykładem jest wydawnictwo Nowa Era.

Podręczniki do liceum dla klasy pierwszej – język polski, propozycja wydawnictwa Nowa Era

Wydawnictwo Nowa Era swoją serię do nauczania języka polskiego Ponad Słowami dostosowała do wymogów nowej reformy oświatowej. Podręczniki zawierają zakres podstawowy i rozszerzony, do którego dołączone są Karty Pracy (także dla zakresu podstawowego i rozszerzonego).

Wykaz podręczników z serii Ponad słowami dla klasy 1 szkoły ponadpodstawowej:
– Ponad słowami, podręcznik dla klasy pierwszej, część I: autorzy: Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa.

Zakres treści: starożytność i średniowiecze
– Ponad słowami, podręcznik dla klasy pierwszej, część II, autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Równy.

Zakres treści: renesans, barok i oświecenie
Podręczniki cechuje bardzo czytelny układ treści, rzetelne opracowanie zagadnień maturalnych, z naciskiem na kształcenie kulturowe, w tym edukację filmową. Jest to bardzo atrakcyjna propozycja dla uczniów i nauczycieli.

Najważniejsze cechy serii Ponad słowami:

  • przedstawia klarowny obraz epoki poprzez utwory literackie, dzieła sztuki i omówienie głównych nurtów filozoficznych,
  • uczy interpretować utwory literackie w kontekście kulturowym i historycznym,
  • poprzez liczne odwołania do literatury współczesnej przedstawia najważniejsze, ponadczasowe motywy literackie,
  • przygotowuje do matury dzięki ćwiczeniom znajdującym się na końcu każdego działu,
  • oferuje rozwiązania multimedialne, które poszerzają i obrazują wiedzą podręcznikową.